Psychosociale therapie Wageningen

Bij psychosociale therapie Wageningen ga ik er vanuit dat je lichaam, je emoties en geest sterk met elkaar verbonden zijn. En dat de interactie met je omgeving en de rol die jij in de samenleving inneemt, ook een grote invloed op je heeft. Dit houdt in dat de focus niet alleen ligt op hoe je denkt, maar ook op hoe jij je voelt en hoe je in je omgeving functioneert. Bij psychosociale therapie onderzoek ik samen met jou je worstelingen op meerdere niveaus.

Verstoring van je balans

Bij een verstoring op één of meerdere niveaus kan je dat op meerdere manieren gaan merken:

 • minder energie
 • afname van zelfvertrouwen
 • zelfkritisch worden en last hebben van een negatief zelfbeeld
 • piekeren en stress en stressgerelateerde klachten
 • minder energie, vermoeidheid, hoofdpijn
 • een gevoel van onveiligheid en emoties van angst, wanhoop en woede
 • werken en leven vanuit een overlevingsstand in plaats vanuit zingeving, energie en voldoening.

Mijn aanpak

Werken vanuit een holistische benadering betekent dat we je probleem of worsteling vanuit meerdere niveaus onderzoeken. Wat ik graag met je wil bereiken is dat je daardoor een echte blijvende transitie kan doormaken. We werken van de niveaus die het meest aansluiten bij de kern van je probleem. Ik werk vanuit meerdere niveaus:

 • systemisch en gedragsgericht: hoe is je interactie met je omgeving? Welke rollen neem je in, bewust en onbewust? Wat is je gedrag?
 • cognitief: hoe denk je, wat zijn je overtuigingen en projecties?
 • emotioneel: welke emoties spelen er bij je?
 • identiteit: wat is je zelfbeeld, je overlevingsstrategie en je beschermingsmechanismen?
 • lichamelijk en energetisch: wat voel je en wat zijn je lichamelijke ervaringen?
 • zingeving en spiritualiteit: wat zijn je kernwaarden, welke rol en bijdrage geeft je de diepste voldoening?

Een goede balans tussen de verschillende niveaus kan je meer een gevoel van balans, kracht en zelfvertrouwen geven. En een gevoel van authenticiteit en stevigheid in de interactie met je omgeving.

Psychosociale  therapie Wageningen

Wil je op een manier werken aan je problematiek die recht doet aan alle facetten die er een rol bij spelen, zodat er echt een transitie bij je kan plaatsvinden? Neem dan contact met me op.

Ik kan je begeleiden op een diepgaande en praktische manier. Die je helpt meer authentiek te zijn in je lichaam, op emotioneel gebied en in de manier waarop je denkt. En je helpt om met je omgeving om te gaan op een manier die effectief is en meer bij je past, privé of in je werk. Vanuit mijn betrokkenheid en expertise kan ik je aanmoedigen en ondersteunen. Hoe jij je voelt en wat jij nodig hebt, staat bij mij altijd voorop.