Lichaamsgerichte therapie Wageningen

Als je het gevoel hebt dat je leven niet lekker loopt, maar je weet niet goed wat je moet doen om het tij te keren, dan kan lichaamsgerichte therapie Wageningen uitkomst bieden. De oorsprong van klachten is niet altijd eenvoudig te achterhalen. Soms maak je meerdere dingen mee en ontwikkel je klachten, maar weet je zelf niet welke gebeurtenis ertoe heeft geleid dat jij in de problemen bent gekomen.

Trauma loslaten

Bij lichaamsgerichte therapie Wageningen ligt de focus op het opheffen van een genesteld trauma dat jouw energiedoorstroom beperkt en daarmee klachten veroorzaakt. Dit doe ik als ervaren therapeut met behulp van de-armouring. Dit is een speciale vorm van lichaamsgerichte therapie die diepgaand is. Het doel van de sessies is je lichaam uit te nodigen om trauma, spanning of een emotionele lading los te laten. Dit alles gebeurt met een zachte, diepgaande aanraking. Als je eenmaal meemaakt hoe zo’n soort aanraking zoveel bevrijding kan brengen, ervaar je zelf de kracht van de-armouring.

De wijsheid van het lichaam

Dag in dag uit maak je als mens de meest uiteenlopende situaties mee. Al deze gebeurtenissen uit je hele leven, zowel positief als negatief, worden opgeslagen in je cel-geheugen. Hoewel jij je soms bepaalde gebeurtenissen uit je kindertijd niet meer kunt herinneren of er nooit meer bewust aan denkt, weet jouw lichaam nog heel precies wat er allemaal is gebeurd. Zo kan het zijn dat bepaalde geluiden of geuren specifieke herinneringen oproepen, zonder dat jij hier invloed op hebt. Dit is direct een duidelijk teken dat gebeurtenissen uit het verleden ineens weer de kop op steken en aan de oppervlakte komen.

Een geheel aan ervaringen

Het menselijk geheugen heeft meerdere op zichzelf staande plekken, waar delen van deze verworven informatie worden opgeslagen. Met behulp van lichaamsgerichte therapie wordt het mogelijk al deze losstaande gebeurtenissen te voelen, te doorleven en bij negatieve gebeurtenissen zelfs te bevrijden. Lichaamstherapie kan worden gezien als een zogeheten poort van heling. Door middel van effectieve, maar eenvoudige, zachte aanrakingen bij lichaamsgerichte therapie Wageningen wordt jouw lichaam met al zijn complexiteit weer een goed functionerend geheel.

Blokkades opheffen met lichaamsgerichte therapie Wageningen

Waar je energie eerst moeiteloos stroomde, kan door trauma een blokkade zijn ontstaan. Dit kunnen we met de-armouring verhelpen. We gaan werken aan heling door de specifieke gebieden de nodige aandacht te geven. Dit vindt plaats via een liefdevolle aanraking. De nieuwe, positieve ervaringen die hierbij aan bod komen, dragen ertoe bij dat je weer een gezonde relatie opbouwt met je eigen lichaam. Je ervaart dat je levensenergie weer gaat stromen.

Neem contact met mij op
Bel mij of vul het contactformulier in als je vragen hebt. Het maakt niet uit wat je vraag, klacht of probleem is, ik help je graag.